• Snapchat!

    We have now made a snapchat account for you to follow!

    We will post everything from important updates to patch notes.

    Add us via the code to the left of this text or by entering our username: Forbidden-Lands.

Vore ju kul om alla gäng värda sitt namn skrev lite info om sitt gäng. krav för ansökan, agenda, hur rangordningen ser ut inom gänget osv